РАЗЬДЗЕЛЫ:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

Другі закон

<< Назад
РАЗЬДЗЕЛ 14
1. Вы - сыны Госпада, Бога вашага; не рабеце нарэзаў на целе вашым і не выстрыгайце валасоў над вачыма вашымі па нябожчыку;
2. бо ты народ сьвяты ў Госпада, Бога твайго, і цябе выбраў Гасподзь, каб ты быў уласным Яго народам з усіх народаў, якія на зямлі.
3. Ня еж ніякай погані.
4. Вось быдла, якое вам можна есьці: валы, авечкі, козы,
5. алень і сарна, і буйвал і казуля, і зубр і жырафа, і антылопа.
6. Усякая жывёліна, у якое расшчэпленыя капыты і на абодвух капытах глыбокі разрэз, і якая жуе жуйку, тую ежце;
7. толькі гэтых ня ежце з тых, што жуюць жуйку і маюць расшчэпленыя капыты зглыбокім разрэзам: вярблюда, зайца і тушканчыка, бо хоць яны жуюць жуйку, але капыты ў іх не расшчэпленыя: нячыстыя яны вам;
8. і сьвіньні, бо капыты ў яе расшчэпленыя, але ня жуе жуйкі; нячыстая яна вам; ня ежце мяса іх і да трупаў іх не дакранайцеся.
9. З усіх жывёлаў, якія ў вадзе, ежце ўсіх, у якіх ёсьць пер'е і луска;
10. а ўсіх тых, у якіх няма пер'я і лускі, ня ежце: нячыста гэта вам.
11. Усякае птаства чыстае ежце;
12. а гэтых зь іх ня трэба есьці: арла, грыфа і марскога арла,
13. і кані, і сокала і крагуля з пародаю іхняю,
14. і ўсякага гругана з пародаю ягонаю,
15. і страўса і савы, і чайкі і шуляка з пародай ягонаю,
16. і сойкі, і пушчыка, і лебедзя,
17. і пелікана, і сіпа, і кармарана,
18. і чаплі, і бусла з пародаю ягонай, і ўдода, і кажана.
19. Усе крылатыя паўзуны нячыстыя вам, ня ежце іх.
20. Усю чыстую птушку ежце.
21. Ня ежце ніякага падла: іншаземцу, які надарыцца ў селішчах тваіх, аддай яго, ён хай есьць яго, альбо прадай яму, бо ты народ сьвяты ў Госпада, Бога твайго. Не гатуй казьляня ў малацэ маці ягонай.
22. Аддзяляй дзесяціну з усяго ўроджанага насеньнем тваім, якое штогоду на полі тваім узрасьце,
23. і еж прад Госпадам, Богам тваім, на тым месцы, якое выбера Ён, каб быць імю Ягонаму там; прынось дзесяціну хлеба твайго і алею твайго, каб ты навучыўся баяцца Госпада, Бога твайго, ва ўсе дні.
24. Калі ж доўгая будзе табе дарога, так што ня зможаш несьці гэтага, бо далёка ад цябе тое месца, якое выбера Гасподзь, Бог твой, каб пакласьці там імя Сваё, і Гасподзь, Бог твой, дабраславіў цябе,
25. дык памяняй гэта на срэбра і вазьмі срэбра ў руку тваю і прыходзь на месца, якое выбера Гасподзь, Бог твой;
26. і купляй на срэбра гэта ўсё, што заўгодзіцца душы тваёй; і еж там прад Госпадам, Богам тваім, і радуйся ты і сямэя твая.
27. І лявіта, які ў селішчах тваіх, не пакінь, бо няма яму долі і дзялянкі зтабою.
28. А як міне тры гады, аддзяляй усе дзесяціны створанага табою ў той год і кладзі ў селішчах тваіх;
29. і няхай прыйдзе лявіт, бо яму няма долі і дзялянкі з табою, і прыхадзень і сірата і ўдава, якія ў селішчах тваіх, і няхай ядуць і наядаюцца, каб дабраславіў цябе Гасподзь, Бог твой, ў кожнай дзеі рук тваіх, якія ты будзеш рабіць.
Далей >>
Іншыя кнігі
Закрыць